Tilgængelighed  |  RSS | Print side |

Forside | Idrætter | Klubber | Aktiviteter | Kurser | Kalender | Udgivelser | Sponsor | Kontakt | Arkiv | Om DHIF | Links
 

Ridning

Ann Cathrin Lubbe fra Norge

Ridning for fysisk handicappede har eksisteret i Danmark i mange år. Dels bruges ridning i behandlingsøjemed, ridefysioterapi og kompenserende ridning, men der er også rigtig mange ryttere, der deltager i større eller mindre stævner.

Danmark har tradition for at have rigtig gode ryttere, der klarer sig flot internationalt. Men før man kommer dertil, er der lagt rigtig meget arbejde på klubplan.

Der afholdes jævnligt rekrutterings- og talentsamlinger, hvor nye ryttere kan ride for landstræneren, og få gode råd til at komme videre med ridningen.

Reglerne

For at ride konkurrencer skal rytterne være testet i en grad, der passer til deres handicap. Der opdeles i fire grader hvoraf grad I, som er de mest handicappede, er delt i Ia og Ib. Der anvendes det udstyr, der er normalt for ridesporten, men rytterne kan få anført diverse hjælpemidler på deres testkort, såsom specialtøjler, særlige bøjler og tilladelse til at bruge pisk. Læs mere om reglerne under "Regler"

Konkurrencetyper

Hovedsagelig dressur, men der er også mulighed for Military i en forenklet version. Konkurrencerne kan være handicapklasser ved et almindeligt stævne i DRF-regi, det kan være specielle handicapstævner - internationale som nationale samt naturligvis DM. Det tilstræbes, at der også etableres såkaldte breddestævner, som henvender sig til en bredere målgruppe.

Klassifikation

Graden af handicap er bestemmende for, hvilken grad man bliver testet til. Klassifikation udføres af specialuddannet fysioterapeut. Grad IV er for ryttere med den mindste funktionsnedsættelse. Grad III og Grad II er de sværere handicap, og grad I, som deles i Ia og Ib, er de sværest handicappede

Hvem kan deltage?

I princippet kan alle deltage, idet der findes klasser både for testede, og ikke-testede ryttere. For at have fornøjelse af konkurrencerne bør rytterne have en vis ridemæssig erfaring.

Ud over ridning for fysisk handicappede er der også ridning for personer med et udviklingshandicap - kaldet Special Olympics. Mange ryttere har en dobbeltdiagnose, hvilket vil sige, at de også rider klasser for fysisk handicappede. Desværre er der ikke i øjeblikket særligt mange stævner for Special Olympics-rytterne, men ved at indlægge klasser for disse ryttere i breddestævner for fysisk handicappede skulle dette gerne ændres.

Links

Det tilstræbes, at alle aktiviteter for handicappede ryttere bekendtgøres dels på DHIF’s hjemmeside, men også på hjemmesiden i Dansk Ride Forbund. Man går ind på siden ved at vælge www.rideforbund.dk. Derefter klikkes på Ridesport -> Discipliner -> Handicap. Her er det mulig at se nyheder, melde sig til Infomail og se kommende stævner under "Kalender".

 

Her finder du referatet fra seneste Landsmøde i ridning: Handicaprideudvalget beretning 2012

 

Download samarbejdsaftalen

Download Træning af pararyttere i Word-format

Download Træning af pararyttere i iPaper-format

 


 

Sponsorer

Hovedsponsorer - Kun text
Jysk - Logo
Pressalit - Logo
DHIF's Virksomhedsklub

Genveje

Velkommen i DHIF

CP fodbold

Sportsskoler 2016

Ny i handicapidræt

Special Olympics - SO Idrætsfestival 2016 - Box

Special Olympics Logo

Projekt Superleder – Sammen om sport

DHIF Frivillighed

Job i DHIF
Nyt fra IPC

OL Klub

Støt Dansk Handicap Idræts-Forbund

Sport Event Danmark

Dansk Handicap Idræts-Forbund - Idrættens Hus - 2605 Brøndby  |  
Kontakt DHIF
  |  Kontakt Webmaster